Hà Tĩnh: 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới

.
(Xây dựng) – Năm 2018, Hà Tĩnh có thêm 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tiếp tục nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 158 xã, về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu của Trung ương và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII.

-->

(Xây dựng) – Năm 2018, Hà Tĩnh có thêm 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tiếp tục nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 158 xã, về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu của Trung ương và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân.

Kết quả đạt được, Hà Tĩnh có thêm 45 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2018 lên đến 158 xã chiếm 68,99% tổng số xã, về đích trước thời hạn 2 năm so với chỉ tiêu của Trung ương và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII. Huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM trước thời hạn 2 năm.

Bên cạnh đó, đời sống văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn tiếp tục được phát huy. Các công tác vệ sinh môi trường được cải thiện, an ninh khu vực được đảm bảo. Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lan tỏa nhanh và dần khẳng định được tính tất yếu trong xây dựng NTM bền vững.

Nhiều huyện đã có nỗ lực, quyết tâm cao, có sự thay đổi trong lãnh đạo, chỉ đạo nên mang lại kết quả, hiệu quả cao hơn, rõ nét hơn. Nhiều xã có những cách làm sáng tạo, huy động, khơi dậy được sức dân, đạt chuẩn trước thời hạn từ 1 - 3 năm. Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đã có sự tập trung và đạt kết quả nhất định.

Năm 2019, Hà Tĩnh tiếp tục đặt tiêu chí có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn NTM, 3 - 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 - 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm, số khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn tăng thêm ít nhất 50 khu dân cư, số vườn mẫu đạt chuẩn tăng thêm ít nhất 500 vườn.

Hà Đào

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn